ताजा खबर

कार्यक्रम तालिका

बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:30 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
बिज्ञापन 07:00 am - 07:30 am
भन्छिन् आमा 07:30 am - 08:15 am
नेपाली बहस 08:15 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
चर्चा चलचित्र 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन र गीत 10:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 00:00 am
भन्छिन् आमा (पुनःप्रसारण) 5:00 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन र गीत 6:15 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिज्ञापन 8:45 pm - 9:15 pm
भन्छिन् आमा (पुनःप्रसारण) 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
........... 00:00 am - 00:00 am
.......... 00:00 am - 00:00 am
....... 00:00 am - 00:00 am
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:30 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
बिज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
बिज्ञापन 07:15 am - 07:30 am
बिज्ञापन 07:30 am - 07:45 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
नेपाली बहस 08:10 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
गीत र विज्ञापन 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
विज्ञापन 10:15 am - 11:00 am
विज्ञापन 11:00 am - 11:15 am
संगीत समर्पण 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 5:10 pm
बिज्ञापन 5:10 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन 6:15 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:00 pm
बिज्ञापन 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 10:05 pm
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
बिज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
विज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
बिज्ञापन 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगान तथा विज्ञापन 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
विज्ञापन 08:10 am - 08:20 am
देश परदेश 08:20 am - 08:55 am
विज्ञापन 08:55 am - 09:00 am
ताप्लेजुंग डायरी 09:00 am - 09:20 am
बिज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
शुभ–शन्देश 09:30 am - 10:00 am
सौर्य सिमेन्ट द्धारा प्रायोजित कार्यक्रम लोक दोहोरी 10:00 am - 10:50 am
विज्ञापन र गीत 10:50 am - 11:00 am
नेपाली बहस 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 00:00 am
बिज्ञापन 5:10 pm - 5:35 pm
बिज्ञापन 5:35 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन 6:15 pm - 6:30 pm
रेडक्रस 6:30 pm - 6:45 pm
बिज्ञापन 6:45 pm - 7:00 pm
विज्ञापन र गीत 7:00 pm - 7:30 pm
विज्ञापन र गीत 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बीबीसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:00 pm
श्रुति संवेग 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 10:05 pm
............. 00:00 am - 00:00 am
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
बिज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
विज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
बिज्ञापन 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगान तथा विज्ञापन 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
नेपाली बहस 08:10 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
लोकभाका 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन र गीत 10:00 am - 11:00 am
विज्ञापन र गीत 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 5:10 pm
विज्ञापन र गीत 5:10 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
विज्ञापन र गीत 6:15 pm - 7:00 pm
विज्ञापन र गीत 7:00 pm - 7:30 pm
विज्ञापन र गीत 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:00 pm
बुलबुल 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
विज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
बिज्ञापन 07:15 am - 07:30 am
सिक्दै सिकाउँदै 07:30 am - 07:45 am
विज्ञापन 07:45 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
बाल अधिकार हातेमालो 08:15 am - 08:45 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
सृजना र सन्देश 09:30 am - 10:00 am
नेपाली बहस 10:00 am - 11:00 am
विज्ञापन र गीत 10:00 am - 10:30 am
विज्ञापन र गीत 10:30 am - 11:00 am
विज्ञापन 11:00 am - 11:15 am
सरगम तपाँईको 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 5:10 pm
बिज्ञापन र गीत 5:10 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन र गीत 6:15 pm - 7:00 pm
परदेशी को सन्देश 7:00 pm - 7:55 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:00 pm
बिज्ञापन र गीत 9:00 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 10:05 pm
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
बिज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
विज्ञापन 07:00 am - 07:15 am
विज्ञापन 07:15 am - 07:30 am
हाम्रो संसद 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
नेपाली बहस 08:10 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
शुखद शुक्रबार 09:30 am - 10:00 am
बिज्ञापन र गीत 10:00 am - 10:30 am
बिज्ञापन र गीत 10:30 am - 11:00 am
बिज्ञापन र गीत 11:00 am - 11:30 am
बिज्ञापन र गीत 11:30 am - 12:00 pm
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 5:10 pm
बिज्ञापन र गीत 5:10 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन र गीत 6:15 pm - 6:30 pm
बिज्ञापन र गीत 6:30 pm - 7:00 pm
बिज्ञापन र गीत 7:00 pm - 7:30 pm
महिला आवाज़ (दोस्रो र चौंथो हप्ता) 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:00 pm
श्रुति संवेग 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 10:05 pm
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
विज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
विज्ञापन र स्वदेश गीत 07:00 am - 07:30 am
विज्ञापन र स्वदेश गीत 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
नेपाली बहस 08:10 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
क्विज(हाम्रो प्रश्न तपाँईको उतर) 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
बाल कार्यक्रम 10:15 am - 11:00 am
बिज्ञापन 11:00 am - 11:15 am
साथी संग मनका कुरा 11:15 am - 11:45 am
नेपाल दर्पण 12:00 pm - 12:00 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 5:10 pm
बिज्ञापन र गीत 5:10 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन र गीत 6:15 pm - 6:30 pm
बिज्ञापन र गीत 6:30 pm - 7:00 pm
साथी संग मनका कुरा (पुन:प्रसारण) 7:00 pm - 7:45 pm
बिज्ञापन 7:45 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन र गीत 8:30 pm - 8:45 pm
बिज्ञापन र गीत 8:45 pm - 9:00 pm
बिज्ञापन र गीत 9:00 pm - 9:15 pm
बिज्ञापन र गीत 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 10:05 pm