कार्यक्रम तालिका

 • 05:00 am-05:05 am Radio Open
 • 05:05 am-05:30 am भजन
 • 05:30 am-06:00 am विज्ञापन र २ स्वदेश गीत
 • 06:00 am-06:30 am साझा खबर
 • 06:35 am-06:50 am सुन्नैपर्ने कुरा
 • 06:50 am-07:00 am राशिफल
 • 07:00 am-07:15 am आत्मिक यात्रा
 • 07:15 am-07:30 am विविसी नेपाली सेवा
 • 07:30 am-08:00 am राष्ट्रिय गीत र विज्ञापन
 • 08:00 am-08:10 am लिम्बु भाषामा समाचार
 • 09:00 am-09:15 am ताप्लेजुङ डायरी
 • 09:30 am-10:00 am चर्चा चलचित्र
 • 10:00 am-10:10 am ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 10:10 am-11:00 am विज्ञापन र गीत
 • 11:00 am-11:10 am ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 11:15 am-11:45 am अनौठो संसार
 • 12:00 pm-12:15 pm नेपाल खबर
 • 5:00 pm-5:05 pm बेलुकीको सेवा आरम्भ
 • 5:05 pm-5:35 pm धार्मिक कार्यक्रम
 • 5:45 pm-6:15 pm ताप्लेजुङ डायरी
 • 6:25 pm-6:45 pm जैविक विविधता तथा पर्यावरण सन्देश ( पा
 • 7:00 pm-8:00 pm परदेशिको सन्देश
 • 8:00 pm-8:30 pm नेपाल दर्पण
 • 8:30 pm-8:45 pm Add
 • 8:45 pm-9:00 pm BBC नेपाली सेवा
 • 9:00 pm-9:45 pm साझा सवाल
 • 9:45 pm-9:55 pm Old song
 • 10:00 pm-10:05 pm बेलुकीको सेवा बन्द
 • 4:05 - 4:10 Radio Open
 • 4:05 - 4:10 भजन
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र स्वदेश गीत
 • 4:05 - 4:10 साझा खबर
 • 4:05 - 4:10 सुन्नैपर्ने कुरा
 • 4:05 - 4:10 राशिफल
 • 4:05 - 4:10 आत्मिक यात्रा
 • 4:05 - 4:10 विविसी नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र गीत
 • 4:05 - 4:10 लिम्बु भाषामा समाचार
 • 4:05 - 4:10 याक्थुकमिन
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 ज्ञानगुनका कुरा
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 4:05 - 4:10 संगीत समर्पण
 • 4:05 - 4:10 नेपाल खबर
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा आरम्भ
 • 4:05 - 4:10 धार्मिक कार्यक्रम
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 अलैची गतिविधि
 • 4:05 - 4:10 नयाँ पुस्ता
 • 4:05 - 4:10 कृषि कार्यक्रम
 • 4:05 - 4:10 नेपाल दर्पण
 • 4:05 - 4:10 बीबीसी नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 Sadhana
 • 4:05 - 4:10 साधना
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र गीत
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा बन्द
 • 4:05 - 4:10 Radio Open
 • 4:05 - 4:10 भजन
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र स्वदेश गीत
 • 4:05 - 4:10 साझा खबर
 • 4:05 - 4:10 सुन्नैपर्ने कुरा
 • 4:05 - 4:10 राशिफल
 • 4:05 - 4:10 आत्मिक यात्रा
 • 4:05 - 4:10 BBC नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र राष्ट्रिय गीत
 • 4:05 - 4:10 लिम्बु भाषामा समाचार
 • 4:05 - 4:10 कारोबार
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 शुभ सन्देश
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 4:05 - 4:10 साइनो
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 4:05 - 4:10 मनिराम बा को कुटी
 • 4:05 - 4:10 नेपाल खबर
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा आरम्भ
 • 4:05 - 4:10 धार्मिक कार्यक्रम
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 रेडक्रस
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र गीत
 • 4:05 - 4:10 मै सरि सुनाखरी
 • 4:05 - 4:10 गजल संसार
 • 4:05 - 4:10 नेपाल दर्पण
 • 4:05 - 4:10 Add
 • 4:05 - 4:10 बीबीसी नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 श्रुती संवेग
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा बन्द
 • 4:05 - 4:10 Radio Opening
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र स्वदेश गीत
 • 4:05 - 4:10 साझा खबर
 • 4:05 - 4:10 सुन्नैपर्ने कुरा
 • 4:05 - 4:10 राशिफल
 • 4:05 - 4:10 आत्मिक यात्रा
 • 4:05 - 4:10 BBC नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 लिम्बु भाषामा समाचार
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 सांगीतीक माइन चेक
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 4:05 - 4:10 लोक भाका
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 4:05 - 4:10 पुन:प्रसारण साधना
 • 4:05 - 4:10 नेपाल खबर
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा आरम्भ
 • 4:05 - 4:10 धार्मिक कार्यक्रम
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 शिक्षा र शैली
 • 4:05 - 4:10 मैै सरि सुनखरि
 • 4:05 - 4:10 महिला समानता
 • 4:05 - 4:10 नेपाल दर्पण
 • 4:05 - 4:10 Add
 • 4:05 - 4:10 बीबीसी नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 बुलबुल
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा बन्द
 • 4:05 - 4:10 Radio Open
 • 4:05 - 4:10 भजन
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र स्वदेश गीत
 • 4:05 - 4:10 साझा खबर
 • 4:05 - 4:10 सुन्नैपर्ने कुरा
 • 4:05 - 4:10 राशिफल
 • 4:05 - 4:10 आत्मिक यात्रा
 • 4:05 - 4:10 BBC नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 शान्तिका लागि हाम्रो अभियान
 • 4:05 - 4:10 लिम्बु भाषामा समाचार
 • 4:05 - 4:10 हाम्रो स्वास्थ्य
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 सृजना र सन्देश
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 4:05 - 4:10 सरगम तपाईको
 • 4:05 - 4:10 बुलबुल
 • 4:05 - 4:10 नेपाल खबर
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा आरम्भ
 • 4:05 - 4:10 धार्मिक कार्यक्रम
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र गीत
 • 4:05 - 4:10 साहित्य आकाश
 • 4:05 - 4:10 नेपाल दर्पण
 • 4:05 - 4:10 Add
 • 4:05 - 4:10 बीबीसी नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र गीत
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा बन्द
 • 4:05 - 4:10 Radio Open
 • 4:05 - 4:10 भजन
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र स्वदेश गीत
 • 4:05 - 4:10 साझा खबर
 • 4:05 - 4:10 सुन्नैपर्ने कुरा
 • 4:05 - 4:10 राशिफल
 • 4:05 - 4:10 आत्मिक यात्रा
 • 4:05 - 4:10 BBC नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 स्वदेश गान र विज्ञापन
 • 4:05 - 4:10 लिम्बु भाषामा समाचार
 • 4:05 - 4:10 शिक्षा र संवाद
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 पप झंकार
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 4:05 - 4:10 नेपाली बहस
 • 4:05 - 4:10 परदेशीको सन्देश
 • 4:05 - 4:10 नेपाल खबर
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा आरम्भ
 • 4:05 - 4:10 धार्मिक कार्यक्रम
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 हाम्रो सरोकार
 • 4:05 - 4:10 पुनःप्रसारण मै सरि सुनखरि
 • 4:05 - 4:10 महिला आवाज दोश्रो र चौथो शुक्रबार
 • 4:05 - 4:10 नेपाल दर्पण
 • 4:05 - 4:10 Add
 • 4:05 - 4:10 बीबीसी नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 श्रुती संवेग
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा बन्द
 • 4:05 - 4:10 Radio Open
 • 4:05 - 4:10 भजन
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र स्वदेश गीत
 • 4:05 - 4:10 साझा खबर
 • 4:05 - 4:10 सुन्नैपर्ने कुरा
 • 4:05 - 4:10 राशिफल
 • 4:05 - 4:10 आत्मिक यात्रा
 • 4:05 - 4:10 BBC नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 साझा नेपाल
 • 4:05 - 4:10 लिम्बु भाषामा समाचार
 • 4:05 - 4:10 मै सरि सुनाखरि छलफल
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 हाम्रो प्रश्न तपाइको उत्तर (क्विज)
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 4:05 - 4:10 बाल कार्यक्रम
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ बुलेटिन
 • 4:05 - 4:10 साथीसँग मनका कुरा
 • 4:05 - 4:10 नेपाल खबर
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा आरम्भ
 • 4:05 - 4:10 धार्मिक कार्यक्रम
 • 4:05 - 4:10 ताप्लेजुङ डायरी
 • 4:05 - 4:10 विज्ञापन र गीत
 • 4:05 - 4:10 मितिनी
 • 4:05 - 4:10 पुनःप्रसारण मै सरि सुनखरि
 • 4:05 - 4:10 नेपाल दर्पण
 • 4:05 - 4:10 बीबीसी नेपाली सेवा
 • 4:05 - 4:10 बेलुकीको सेवा बन्द

सामाजिक संजाल


जनताको मत

Loading...