कार्यक्रम तालिका

बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बिज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
आत्मिक यात्रा 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
भन्छिन् आमा 07:30 am - 08:15 am
नेपाली बहस 08:15 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
चर्चा चलचित्र 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
विज्ञापन र गीत 10:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 00:00 am
भन्छिन् आमा (पुनःप्रसारण) 5:00 pm - 5:45 pm
बिज्ञापन 5:35 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन र गीत 6:15 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
भन्छिन् आमा (पुनःप्रसारण) 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बिज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
आत्मिक यात्रा 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगान तथा विज्ञापन 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
विज्ञापन र गीत 08:10 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
गीत र विज्ञापन 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
नेपाली बहस 10:15 am - 11:00 am
नेपाली बहस 10:15 am - 11:00 am
बिज्ञापन 11:00 am - 11:15 am
संगीत समर्पण 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 00:00 am
जागृति 5:10 pm - 5:35 pm
बिज्ञापन 5:35 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन र गीत 6:15 pm - 7:00 pm
नया पुस्ता 7:00 pm - 7:15 pm
बिज्ञापन र गीत 7:15 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
साधना 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
धार्मिक कार्यक्रम 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बिज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
आत्मिक यात्रा 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगान तथा विज्ञापन 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
विज्ञापन 08:10 am - 08:20 am
देश परदेश 08:20 am - 08:50 am
विज्ञापन 08:50 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
शुभ सन्देश 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
साइनो 10:15 am - 11:00 am
बिज्ञापन 11:00 am - 11:15 am
नेपाली बहस 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 00:00 am
जागृति 5:10 pm - 5:35 pm
बिज्ञापन 5:35 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन 6:15 pm - 6:30 pm
रेडक्रस 6:30 pm - 6:45 pm
बिज्ञापन 6:45 pm - 7:15 pm
7:15 pm - 7:30 pm
बिज्ञापन 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
श्रुति संवेग 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बिज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
आत्मिक यात्रा 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगान तथा विज्ञापन 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
नेपाली बहस 08:10 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
सांगीतिक माइन चेक 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
लोक भाका 10:15 am - 11:00 am
बिज्ञापन 11:00 am - 11:15 am
साधना(पुन:प्रसारण) 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 00:00 am
जागृति 5:10 pm - 5:35 pm
बिज्ञापन 5:35 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन 6:15 pm - 7:15 pm
मैसरी सुनाखरी 7:15 pm - 7:30 pm
बिज्ञापन 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
बुलबुल 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
धार्मिक कार्यक्रम 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बिज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
आत्मिक यात्रा 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
शान्तिका लागि हाम्रो अभियान 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
नेपाली बहस 08:10 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
सृजना र सन्देश 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
सरगम तपाईको 10:15 am - 11:00 am
बिज्ञापन 11:00 am - 11:15 am
बुलबुल(पुन:प्रसारण ) 11:15 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 00:00 am
जागृति 5:10 pm - 5:35 pm
बिज्ञापन 5:35 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन र गीत 6:15 pm - 7:30 pm
साहित्य आकाश 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
बिज्ञापन र गीत 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बिज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
आत्मिक यात्रा 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
स्वदेशगान तथा विज्ञापन 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
नेपाली बहस 08:10 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
पप झंकार 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
पर्देसी को सन्देस 10:15 am - 11:00 am
नेपाली बहस 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 00:00 am
जागृति 5:10 pm - 5:35 pm
बिज्ञापन 5:35 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
बिज्ञापन र गीत 6:15 pm - 7:15 pm
मैसरी सुनाखरी 7:15 pm - 7:30 pm
महिला आवाज़ 7:30 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
श्रुति संवेग 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 00:00 am
बिहानी सेवा सुभारम्भ 05:00 am - 05:10 am
भजन 05:10 am - 05:45 am
विज्ञापन 05:45 am - 06:00 am
साझा खबर 06:00 am - 06:30 am
बिज्ञापन 06:30 am - 06:35 am
सुन्नैपर्ने कुरा 06:35 am - 06:50 am
राशिफल 06:50 am - 07:00 am
आत्मिक यात्रा 07:00 am - 07:15 am
बीबीसी नेपाली सेवा 07:15 am - 07:30 am
साझा नेपाल 07:30 am - 08:00 am
लिम्बू भाषामा समाचार 08:00 am - 08:10 am
विज्ञापन 08:10 am - 08:20 am
सुनाखरी बहस 08:20 am - 09:00 am
ताप्लेजुङ डायरी 09:00 am - 09:20 am
विज्ञापन 09:20 am - 09:30 am
क्विज 09:30 am - 10:00 am
विज्ञापन 10:00 am - 10:15 am
बाल कार्यक्रम 10:15 am - 11:00 am
बिज्ञापन 11:00 am - 11:10 am
साथी संग मनका कुरा 11:10 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
बिहानी सेवा समाप्त 12:10 pm - 12:15 pm
बेलुकी को सेवा आरम्भ 5:00 pm - 00:00 am
जागृति 5:10 pm - 5:35 pm
बिज्ञापन 5:35 pm - 5:45 pm
ताप्लेजुंग डायरी 5:45 pm - 6:15 pm
हाम्रो आवाज 7:30 pm - 7:55 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
बिज्ञापन 8:30 pm - 8:45 pm
बिबिसी नेपाली सेवा 8:45 pm - 9:15 pm
बिज्ञापन र गीत 9:15 pm - 10:00 pm
रात्रीकालिन सेवा समाप्त 10:00 pm - 00:00 am